Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Gespreksvorm Duur Tarief
Intake gesprek Per uur 35,-
Gesprek Per uur 80,-
Familie gesprek Per uur 110.-
     

Voor cliënten die AD(H)D/Autisme coaching krijgen zijn er mogelijkheden om een vergoeding aan te vragen via een PGB (persoonsgebonden budget). Ik verwijs u voor het aanvragen van een PGB naar de site van het CIZ en het loket van de WMO in uw gemeente. (www.ciz.nl ).

Of (een deel van) de kosten door uw zorgverzekeraar worden vergoed is afhankelijk van uw verzekering en hoe uitgebreid uw polis is. Ik adviseer u contact op te nemen met uw verzekeraar te noemen. Relatietherapie komt niet aanmerking voor vergoeding van uw zorgverzekering en is belast met 21% BTW. 

Daarnaast heb ik de volgende registraties die ook van belang zijn in verband met een vergoeding van uw verzekeraar:

VCW  registratienr.     H16101
NIBIG/Wkkgz                527242
NVPA                              104105
RBCZ                               170982R
KvK nummer                64443965
BTW-ID                          NL001592859B69

Voor vergoedingen van uw ziektekosten verzekeraar kunt u kijken op de NVPA website

Afmelden
Als u verhinderd bent ontvang ik graag uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de geplande afspraak een afmelding van u. Zonder afmelding worden de kosten van de afspraak in rekening gebracht.

Wachttijden.
Op dit moment is er geen sprake van een wachttijd.
Na aanmelding plannen we in overleg een intakegesprek.
Tijdens dit intakegesprek bepalen we de voortgang van het traject.
In principe worden de vervolggesprekken  gemiddeld na 1 of 2 weken na intakegesprek gepland.

Deze informatie over de wachttijden wordt maandelijks bijgewerkt.

Kindermishandeling en huiselijk geweld
Ik heb de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. In het kort houdt dit in:
1.Signalen in kaart brengen.
2.Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
3.Gesprek met ouders en betrokkenen.
4.Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld.
5.Beslissen over hulp inschakelen of melden Veilig Thuis.

Voor meer informatie verwijs ik naar:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Klacht.
Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

Bereikbaarheid: