Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Gespreksvorm Duur Tarief
Intake gesprek Per uur 27,50
Gesprek Per uur 60,-
Relatie/familie gesprek Per uur 75.-
PGB Per uur 45,-

Voor cliënten die AD(H)D/Autisme coaching krijgen zijn er mogelijkheden om een vergoeding aan te vragen via een PGB (persoonsgebonden budget). Ik verwijs u voor het aanvragen van een PGB naar de site van het CIZ en het loket van de WMO in uw gemeente. (www.ciz.nl ).

Of (een deel van) de kosten door uw zorgverzekeraar worden vergoed is afhankelijk van uw verzekering en hoe uitgebreid uw polis is. Ik adviseer u contact op te nemen met uw verzekeraar en mijn AGB-code te noemen. Daarnaast heb ik de volgende registraties die ook van belang zijn in verband met een vergoeding van uw verzekeraar:

VCW  registratienr.     H16101
SKJ                                 110022130
NIBIG/Wkkgz              527242
NVPA                             104105
RBCZ                             170982R
AGB-code praktijk      94063216
AGB-code declarant   94102951

Voor vergoedingen van uw ziektekosten verzekeraar kunt u kijken op de website van de NVPA.

Afmelden,  wil ik 24 uur vóór aanvang van de geplande afspraak van u ontvangen. Zonder afmelding worden de kosten van de afspraak in rekening gebracht.

Wachttijden.
Op dit moment is er geen sprake van een wachttijd.
Na aanmelding plannen we in overleg een intakegesprek.
Tijdens dit intakegesprek bepalen we de voortgang van het traject.
In principe worden de vervolggesprekken  gemiddeld na 1 of 2 weken na intakegesprek gepland.

Deze informatie over de wachttijden wordt maandelijks bijgewerkt.