Privacy

Privacy verklaring
Uw privacy.

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, ‘ praktijk voor Contextuele hulpverlening Mirjam‘, een dossier aanleg.  Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat  de noodzakelijke  persoonsgegevens, aantekeningen over uw persoonlijke situatie en/of gezondheid en notities over het verloop van de therapie.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw therapie noodzakelijk zijn en die de betrokken therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Het digitale cliëntdossier is beveiligd met een veilig wachtwoord.
 • De praktijk zich houdt aan de meldplicht datalekken.

Ik, therapeut Mirjam Janssens heb als enigen toegang tot  de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of onze administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zijnde ‘psychosociale therapie’ of ‘contextuele therapie’
 • de kosten van het consult

Cookies
Op de website worden alleen functionele cookies gebruikt.